דנית כץ-שטרן

דנית כץ-שטרן מקבלת במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
052-6758887