אופלוקס - OFLOXמידע כללי
סל בריאות
רכיב פעיל
התווית נגד
מינון
עלונים
עוד תרופות


סל הבריאות


בסל הבריאות?
לא


מידע כללי


התוויה עברית:
(תרגום חופשי)
For the treatment of external ocular infections caused by ofloxacin sensitive organisms.
התוויה מאושרת:
EYE PREPAR
דרך מתן:
OPHTHALMIC SOLUTION
בעל רישום:
TRADIS GAT LTD
מספר רישום:
117-23-27973-00

רכיב פעיל


כמות
שם הרכיב
0.30 %
OFLOXACIN


התווית נגד


Hypersensitivity to this drug, or other drugs from this group.
רגישות יתר לתרופה זו, או לתרופות אחרות מקבוצה זו.
Pregnancy.
הריון.
Epilepsy.
כפיון (אפילפסיה).
Lactation.
הנקה.
Patients with pre-existing CNS lesions involving a lowered seizure threshold, e.g. after cerebrocranial injuries, inflammations in the region of the CNS or stroke.
חולים עם פגיעה מוחית המערבת ירידה בסף לפרכוסים.
Children and adolescents in the growth phase.
ילדים ומתבגרים בתהליך גדילה.

מינון


Systemic
Adults:
I.V., Oral:
Lower respiratory tract infection:
400 mg every 12 hours for 10 days.
Epididymitis (gonorrhea):
300 mg twice daily for 10 days.
Cervicitis due to C. trachomatis and/or N. gonorrhoeae:
300 mg every 12 hours for 7 days.
Skin/skin structure:
400 mg every 12 hours for 10 days.
Urinary tract infection:
200-400 mg every 12 hours for 3-10 days.
Prostatitis:
300 mg every 12 hours for 6 weeks.
Ophthalmic:
Children >1 year and Adults:
Conjunctivitis:
Instill 1-2 drops in affected eye(s) every 2-4 hours for the first 2 days, then use 4 times/day for an additional 5 days.
Corneal ulcer:
Instill 1-2 drops every 30 minutes while awake and every 4-6 hours after retiring for the first 2 days; beginning on day 3, instill 1-2 drops every hour while awake for 4-6 additional days; thereafter, 1-2 drops 4 times/day until clinical cure.
Otic:
Children 1-12 years:
Otitis externa or acute otitis media with tympanostomy tubes:
Instill 5 drops into affected ear(s) twice daily for 10 days.
Children >12 years and Adults:
Chronic otitis media with perforated tympanic membranes:
10 drops into affected ear twice daily for 14 days
Chronic suppurative otitis media:
Instill 10 drops into affected ear(s) twice daily for 14 days.
Otitis externa:
Instill 10 drops into affected ear(s) twice daily for 10 days.
Dosing adjustment/interval in renal impairment:
Adults:
Oral, I.V.:
* Clcr 10-50 mL/minute: Administer 200-400 mg every 24 hours
* Clcr<10 mL/minute: Administer 100-200 mg every 24 hours
Administration :
Oral:
Do not take within 2 hours of food or any antacids which contain zinc, magnesium, or aluminum.
I.V.:
Rate of administration:
200 mg over 30 minutes.
Infuse separately. Do not infuse though lines containing solutions with magnesium or calcium.

עלונים

אי נטילת אחריות בגין שימוש בשירות
אזהרה: המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם רופא או רוקח.
אין להסתמך על המידע המופיע באתר זה כמקור מידע יחיד.
שימוש או צפייה בנתונים באתר זה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר.
ליחצו לחיפוש תרופות מרשם נוספות, התייעצות עם רופאים או מידע על בדיקות דם
לוגו ארגון הרוקחות