אלוריל 300 - ALLORIL 300מידע כללי
סל בריאות
רכיב פעיל
מינון
עלונים
עוד תרופות


סל הבריאות


בסל הבריאות?
לא


מידע כללי


התוויה עברית:
(תרגום חופשי)
Management of patients with signs and symptoms of primary or secondary gout (acute attacks, tophi, joint destruction, uric acid lithiasis and/or nephropathy). Management of patients with leukemia, lymphoma, and malignancies who are receiving cancer therapy which causes elevations of serum and urinary uric acid levels. Management of patients with recurrent calcium oxalate calculi whose daily uric acid excretion exceeds 800 mg/day in male patients and 750 mg/day in female patients. Therapy in such patients should be carefully assessed initially and reassessed periodically to determine in each case that treatment is beneficial and that the benefits outweigh the risks.
התוויה מאושרת:
URICOSURIC
דרך מתן:
TABLETS
בעל רישום:
DEXXON LTD
מספר רישום:
039-74-26039-00

רכיב פעיל


כמות
שם הרכיב
300 MG
ALLOPURINOL


מינון


Children 10 years or less:

10 mg/kg/day in 2-3 divided doses or 200-300 mg/m2/day in 2-4 divided doses, maximum: 800 mg/24 hours.

Alternative: <6 years:

150 mg/day in 3 divided doses;

6-10 years: 300 mg/day in 2-3 divided doses.

Children >10 years and Adults:

Anti gout agent:
initial:
100 mg once a day.

Titration: Increased by 100 mg per day at one-week intervals until the desired serum uric acid concentration is attained.

Usual dose: Maintenance:

100 to 200 mg 2 or 3 times a day; or 300 mg as a single dose once a day.

Mild gout: 200-300 mg per day.

Moderately sever: 400- 600 mg per day.

Maximum dose: 800 mg per day.

Antiurolithic:Uric acid calculi:

Initial:
100- 200 mg one to four times a day; or 300 mg as a single dose once a day.

Calcium oxalate calculi:

Initial:
200- 300 mg a day as a single dose or in divided doses.

Maximum dose: 300 mg per dose; 800 mg per day.

Myeloproliferative neoplastic disorders:

600-800 mg/day in 2-3 divided doses for prevention of acute uric acid nephropathy for 2-3 days starting 1-2 days before chemotherapy.

Hemodialysis:

Administer dose posthemodialysis or administer 50% supplemental dose.

Dosing adjustment in renal impairment in children:

CLcr>50: give 67%-100% of usual daily dosage.

10 Give 33%-50% of usual daily dosage.

CLcr<10: Give 25% of usual daily dosage or give 33% of usual daily dosage q 2-3 days.

עלונים

אי נטילת אחריות בגין שימוש בשירות
אזהרה: המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם רופא או רוקח.
אין להסתמך על המידע המופיע באתר זה כמקור מידע יחיד.
שימוש או צפייה בנתונים באתר זה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר.
ליחצו לחיפוש תרופות מרשם נוספות, התייעצות עם רופאים או מידע על בדיקות דם
לוגו ארגון הרוקחות