פענוח בדיקת זרע...........

דיון מתוך פורום  פוריות הגבר - בדיקת פוריות, בדיקת זרע ובעיות פוריות אצל הגבר

11/10/2019 | 18:31 | מאת: יוסף יוסף

שלום. ביצעתי בדיקה ואשמח לדעת מה אומרות התוצאות..תודה. ..................................................... 1 צבע: אפור חיוור 2 זמן התנזלות: _כ 15 דק' בחום הגוף פחות מ 30 דקות 3 נפח )סמ"ק(: 1.7 צמיגות: לא צמיג )גושישים אין ; חימום לא PH 9 6 ריכוז/סמ"ק: 2.4 מיליון 7 סה"כ הזירעונים: 4.08 מיליון 8 % בתנועה: 17% התפלגות התנועה )%(: מקומית _21 סיבובית __9 __פרוגרסיבית __70 מהירות פרוגרסיבית מהירה )s/µm 25 )> מהירות פרוגרסיבית ממוצעת 25_ :)לשנייה µ( הנורמליים *0 (לפי kruger) 12 ריכוז תאים עגולים/ סמ"ק: 1.2 מיליון 12 א תיאור: _קטנים ובינוניים בגודלם 13 אגלוטינציה: _אין _severe OTA + high pH :הבדיקה תוצאות הערות לבדיקה: _בזירעונים הפתולוגים הראשים מוארכים וחלקם פיריפורמים או אמורפים. כמעט____ _בכולם אקרוזום קטן מאוד ובד"כ חסר. בחלקם צוואר מכופף או עם שייר ציטופלסמה בצוואר.____ ___ סיכום בדיקה: _ירידה חמורה בספירה, בתנועתיות ואחוז הזירעונים הנורמאליים. בנוסף, עלייה ב pH_. _הכול בהשוואה לערכים המיטביים שנקבעו ע"י ה WHO_____________ ___________________. רחיצת זרע: _שטיפה והרחפה ב 06.0 סמ"ק: הריכוז 88 מליון לסמ"ק/ %15 בתנועה/ מהם %32 פרוגרסיביים_ בדיקת SDFI _*_ :%בשל אחוז נורמאלים נמוך, מומלץ להפנות לבדיקה חוזרת + בדיקת Hal

מנהל פורום פוריות הגבר - בדיקת פוריות, בדיקת זרע ובעיות פוריות אצל הגבר