מחירון מינימום לניתוח עד מקסימום לאותו ניתוח.

דיון מתוך פורום  ביטוח משלים - כללית מושלם, מכבי זהב ועוד

27/12/2018 | 22:13 | מאת: אלה

מחירון מינימום לניתוח עד מקסימום לאותו ניתוח. על כל ניתוח פלסטי יש עלות שנעה מהמינימום שאותו רופא גובה עבור אותו ניתוח לבין עלות המקסימום שהוא יודע שידרוש על הניתוח. מדוע אין לכל רופא מחירון כזה ? למה אני צריכה להגיע קודם לייעוץ ולשלם סכום לא מבוטל בשביל לשמוע מה סכום המינימום שהוא גובה או את הסכום שיגבה ממני עבור הניתוח שיכולתי להיות מוכנה לו מראש לו הציג את המחירון ומאפשר לי להחליט בינו לבין מחירון שמציע רופא אחר ?

מנהל פורום ביטוח משלים - כללית מושלם, מכבי זהב ועוד