שלום! מאיפה משיגים את המברשת שיניים הזאת?

דיון מתוך פורום  רפואת שיניים

16/12/2018 | 11:30 | מאת: שלום!

https://www.facebook.com/947659608680229/posts/%D7%A6%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%9A-10-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%96%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95-%D7%9C%D7%91-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%91/1297652377014282/

מנהל פורום רפואת שיניים