ד"ר היימס מיכאל

ד"ר היימס מיכאל מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
04-8104666