ד"ר עמוס בר

ד"ר עמוס בר מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא