ד"ר עמוס בר

    ד"ר עמוס בר מקבל במרפאה אחת
    סניפים בהם מקבל הרופא