רופאי משפחה בהר אדר

רופאים מובילים

ד"ר קאסם עדילה

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר קאסם עדילה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ע.ר.ב. בע"מ

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ע.ר.ב. בע"מ מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר מנסור טורבטי

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מנסור טורבטי מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר זעיתר סמיר

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר זעיתר סמיר מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר מה-נעים טסה

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מה-נעים טסה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר סטוקוול נעמי

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר סטוקוול נעמי מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר קאסם עיסא

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר קאסם עיסא מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר גולדמן ירוחם פישל

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר גולדמן ירוחם פישל מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר דור מיכאל

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר דור מיכאל מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר עפרת יואב

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר עפרת יואב מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר מועתז נשאשיבי

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מועתז נשאשיבי מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר אונגר משה

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר אונגר משה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר תקוה ארמון

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר תקוה ארמון מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר מריאנה אימברג

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מריאנה אימברג מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר פרידקין מיכאל

רופא משפחה
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר פרידקין מיכאל מקבל מטופלים במרפאות הבאות: